Laserite võrdlus

Paljude tehnoloogiliste asjade puhul on erinevatel inimestel erinevad arvamused nende headuse kohta. Näiteks vaidluses kas Audi on parem automark kui Mercedes, sõltub tulemus sellest, mida arvaja auto juures oluliseks peab. Nagu autode puhul, on ka eksimeerlaseritel võrdluse puhul tähtis lisavarustus. Eksimeerlaserite tõhususe ja turvalisuse kohta on küll mitmeid uuringuid, sealhulgas FDA omi, kuid absoluutset tõde tulemuste võrdlemine siiski ei anna, kuna uuringud on tehtud seadmete eri versioonide ja lisavarustusega. Eksimeerlaserite kaasaegse põlvkonna võrdlemisel on olulisemateks näitajateks:

  • Laseri võime eemaldada sarvkesta kudet nii, et säiliks sarvkesta normaalne kumer kuju. Vanema põlvkonna silmalaserid muutsid sarvkesta kuju lamedaks, mistõttu pupilli laienemine pimedas põhjustas nägemishäireid. Eestis kasutusel olevad Carl Zeissi MEL80 ja Wavelighti Allegretto laserid võimaldavad lihvida silma pinda nii, et säilib sarvkesta loomulik, kumeram kuju, mistõttu nägemishäired pimedas nende silmalaseritega on harvad.
  • Lasertäpi suurus. Vanemate laserite suured täpid põhjustasid lasertäppide toimealade üleminekukohtades suhteliselt ebatasase pinna. MEL80 ja Allegretto silmalaserite täpi suuruseks on 0,7 mm FWHM. Ka on mõlema seadme laserkiired Gaussi profiiliga, mis tagab pinna ühtluse. Mida siledam on sarvkesta pind laseri toime järgselt, seda parem on nägemise kvaliteet.
  • Laseri töösagedus ehk kiirus. Mida aeglasem on silmalaser, seda rohkem võib sarvkesta kude laseri töö ajal kuivada, mis võib põhjustada ülekorrektsiooni. Teisalt on oluline, et laseri kiirest tööst ei tekiks termilist kahjustust. MEL80 töösagedus on 250 Hz. Kuigi Wavelight Allegretto Eye-Q laseri maksimaalne töösagedus on suurem (400Hz) töötab see protseduuri lõppfaasis termilise kahjustuse vältimiseks aeglasemalt. Wavelighti laseril kulub 1 dioptri korrigeerimiseks 2 sekundit, Zeissi laseril 3 sekundit. Isegi suure refraktsioonivea puhul ei ole lisasekundid piisav aeg sarvkesta oluliseks kuivamiseks. Ka Wavelighti 200Hz ja 400Hz töösagedustega laserite võrdlevas teaduslikus uuringus ei leitud erinevust tulemustes.
  • Eye-trackeri ehk silma jälitusseadme reaktsiooniaeg sõltub silma liigutuste ulatusest ja distantsist, mida peab laserimpulsside vahel korrigeerima. Mõlemal eelnimetatud laseril on see protseduuri ajal keskmiselt 6 millisekundit (Wavelighti laseril 6-8 ja Zeissi laseril 2-8 millisekundit).
  • Tsüklotorsiooni ja pupilli nihkumise kompenseerimine. Silma teljed on inimese lamavas asendis võrreldes püstiolekuga pisut pöördunud, sellist silma pöördumist nimetatakse tsüklotorsiooniks. Uuringud on näidanud, et 60% silmadest pöördub kellaosuti liikumise suunas ja 40% vastu kellaosuti liikumist. Keskmiselt on selline teljemuutus 4 kraadi. Igal neljandal inimesel on selline pöördumine aga üle 7 kraadi, põhjustades astigmatismi puhul vähemalt 25%-lise alakorrektsiooni. 8% inimestest on selline tsüklotorsioon üle 10 kraadi. Wavelighti laseril põhineb tsüklotorsiooni korrigeerimine patsiendi võimel vaadata rombikujuliselt paiknevaid tulukesi. Oculign lisatarkvaraga, nn. iris-registration funktsiooniga, Zeissi silmalaser aga registreerib ja jälitab silma telgi digitaalselt, kasutades silma vikerkesta ja veresoonte videokujutist. Lisaks tsüklotorsiooni korrigeerimisele võimaldab vikerkesta mustri registreerimine kompenseerida pupilli erineva suuruse juures tekkivat pupilli nihkumist. Uuringud on näidanud, et keskmine pupilli horisontaalsuunaline nihkumine, tavaliselt nina poole, on 250 mikronit. Vertikaalne nihkumine, tavaliselt ülesse, aga 211 mikronit. Mõnedel silmadel võib nihkumine olla aga kuni 500 mikronit ehk 0,5 millimeetrit. See selgitab, miks silmadel, mida on ravitud ilma vikerkesta registreerimist kasutamata, on laseri poolt lihvitud ala mõnikord kergelt nihkunud optimaalsest asendist, välistades nii maksimaalse tulemuse.
  • Võimalus selektiivselt korrigeerida erinevaid kõrgema astme nägemishäireid. Valguskiired läbivad silma sarvkesta, murduvad selles ja koonduvad silmapõhja. Erinevate silmade pealispinna kumerusraadius on erinev. Olenevalt kumerusraadiusest murduvad sarvkesta keskosa läbivad kiired kas natuke rohkem või vähem kui sarvkesta ääreala läbivad kiired. Tekkivat optilist ebatäpsust, kus perifeersed kiired on fookusest väljas, nimetatakse sfääriliseks aberratsiooniks, mis on üheks paljudest kõrgema astme nägemishäiretest. Mõnel silmal esinev sarvkesta sfääriline aberratsioon võib optiliselt olla ka kasulik, nii et seda ei tohiks korrigeerida. Wavefront lisaga MEL 80 on ainuke lasersüsteem, mis võimaldab erinevate kõrgema astme aberratsioonide korrigeerimist individuaalselt. Piltlikult öeldes tähendab see seda, et kui Wavelighti laseri nn. wavefront optimiseeritud laserravi korral tõmmatakse silmale kõigile silmadele enam-vähem sobiv keskmise suuruse ja kujuga müts, siis MEL 80 individuaalse wavefront ravi korral asetatakse silmale täpselt selle mõõtudele sobiv müts. Individualiseeritud wavefront ravi annab parema kontrastinägemise kui nn. wavefront optimiseeritud ravi.
  • Ravi planeerimine on vähemalt sama oluline kui selle teostamine. Zeissi aberromeeter ehk wavefront analüsaator on 8 korda suurema resolutsiooniga kui Wavelighti vastav seade. Just wavefront analüsaatori oluliselt suurem täpsus ja tsüklotorsiooni ning pupilli nihkumise digitaalne kontroll on põhjused, miks otsustasime investeerida Zeissi tehnoloogiasse. Usume, et täpsus on olulisem kui kiirus ja et Carl Zeissi laser MEL80 koos Oculign lisatarkvara ning CRS-Master TwinLine mooduliga on lasersüsteem, mis aitab meil saavutada parima võimaliku tulemuse.

Menu