MEL 80 -laserlaitteen mahdollisuudet

Jokainen potilas ansaitsee parasta! Sen vuoksi mielestämme ainoa oikea tapa on tehdä silmien lasertoimenpide menetelmällä, joka ottaa huomioon jokaisen potilaan ja hänen silmiensä erikoispiirteet ja antaa parhaan mahdollisen näöntarkkuuden. Käytämme lasertoimenpiteiden suunnittelussa poikkeuksetta CRS-Master-ohjelmaa, jonka avulla löydetään jokaiselle potilaalle yksilöllisesti mukautettu, paras hiontaprofiili. Lasersäde muokkaa sen jälkeen sarveiskalvoa silmän ominaispiirteet huomioon ottaen digitaalisesti laseriin lähetettyjen tietojen avulla siten, että tulokseksi saadaan paras mahdollinen näöntarkkuus. ReFocus Silmäklinikka ei tarjoa potilaille niin sanottua vakiomuotoista LASIK-toimenpidettä, jossa silmälasien vahvuus syötetään laserin tietokoneelle käsin.

CRS-Master, WASCA Analyzer ja ATLAS 995 -topografi muodostavat nykyaikaisimman diagnostiikkalaitteiston, ja niillä on mahdollista tehdä Carl Zeissin MEL 80 -excimer-laserin kanssa seuraavia hoitovalintoja:

  • SCA ablaatioprofiilia valitessaan laser tekee ablaation, joka matkii potilaalle parhaan näöntarkkuuden antavia sfäärisiä linssejä ja/tai sylinterilinssejä.
  • Wavefront-ohjatussa hoidossa ablaatioprofiilin pohjana ovat laserin tietokoneelle digitaalisesti siirretyt silmän aaltorintama-analyysin tiedot. Wavefront-analysaattori mittaa silmän 25-50 kertaa tarkemmin kuin silmälasi- ja piilolasimääräykseen ja sarveiskalvotopografiaan käytetyt laitteet. Se on usein optimaalisin menetelmä parhaan tuloksen saavuttamiseksi terveessä silmässä, jota ei ole aikaisemmin leikattu. Se on myös ensimmäinen valinta silmään, jossa on korkeamman asteen optisia vääristymiä. Menetelmä sopii potilaille, joiden taittovirhe on +3...-8 dioptriaa ja hajataitteisuus enintään ± 3 dioptriaa.
  • Topografiaohjatussa hoidossa ablaatioprofiilin pohjana ovat laserin tietokoneelle digitaalisesti siirretyt tarkan sarveiskalvokartan tiedot. Se on tavallisesti optimaalisin menetelmä parhaan tuloksen saavuttamiseksi silmässä, jonka sarveiskalvo on hyvin epäyhtenäinen tai leikattu aikaisemmin. Menetelmä sopii potilaille, joiden taittovirhe on +6...-12 dioptriaa ja hajataitteisuusenintään ± 6 dioptriaa.

Mitä suurempi näköhäiriö on, sitä enemmän sarveiskalvon kudosta täytyy poistaa laserilla. Tarvittavan korjauksen laajuuden ja sarveiskalvon paksuuden mukaan voimme käyttää CRS-Master-ohjelman avulla seuraavia ablaatioprofiileja:

  • Aberration Smart Ablation (ASA) eli niin sanottu wavefront-optimoitu ablaatioprofiili, jolla säilytetään mahdollisimman hyvin sarveiskalvon luonnollinen kaareva muoto. Sopii potilaille, joiden taittovirhe on +6...-12 dioptriaa ja hajataitteisuus enintään ± 6 dioptriaa.
  • Tissue Saving Ablation (TSA) eli ablaatioprofiili, jolla säilytetään mahdollisimman paljon sarveiskalvon kudosta ja jota suositellaan potilaille, joilla on ohut sarveiskalvo tai hyvin suuri taittovirhe.

Menu