Nykyaikaisten silmälasereiden vertailu

Eri ihmiset ovat eri mieltä useiden teknologisten keksintöjen hyvyydestä. Esimerkiksi kiistassa, onko Audi parempi automerkki kuin Mercedes, tulos riippuu siitä, mitä mielipiteen ilmaisija pitää autossa tärkeänä. Kuten autoja, myös excimer-lasereita vertailtaessa lisävarusteet ovat tärkeitä. Excimer-lasereiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta on tehty useita tutkimuksia (mm. FDA), mutta ehdotonta totuutta tulosten vertailu ei kuitenkaan anna, sillä tutkimukset on tehty eri laiteversioilla ja eri lisävarusteilla. Nykyaikaisen Excimer-lasersukupolven vertailussa seuraavat seikat ovat tärkeitä:

  • Laserin kyky irrottaa sarveiskalvokudosta siten, että sarveiskalvon normaali kaareva muoto säilyisi. Vanhemmat laserit muuttivat sarveiskalvon muodon litteäksi, minkä vuoksi pupillin laajeneminen pimeässä aiheutti näköhäiriöitä. Virossa käytössä olevilla Carl Zeissin MEL80-laserilla ja Wavelightin Allegretto-laserilla silmän pintaa voidaan hioa siten, että sarveiskalvon luonnollinen kaareva muoto säilyy, minkä vuoksi näköhäiriöt pimeässä ovat harvinaisia näitä lasereita käytettäessä.
  • Laserpisteen koko. Vanhempien lasereiden suuret pisteet aiheuttivat laserpisteiden vaikutusalueiden reuna-alueilla suhteellisen epätasaisen pinnan. MEL80- ja Allegretto-laserin pisteen halkaisija on 0,7 mm FWHM. Molempien laitteiden lasersäteiden profiili on Gaussin käyrä, mikä varmistaa pinnan yhtenäisyyden. Mitä sileämpi sarveiskalvon pinta on laserilla käsittelyn jälkeen, sitä parempi on näön laatu.
  • Laserin toimintataajuus eli nopeus. Mitä hitaampi laser on, sitä enemmän silmän sarveiskalvokudosta voi kuivua laserin toiminta-aikana, mikä saattaa aiheuttaa ylikorjauksen. Toisaalta on tärkeää, että laserin nopea toiminta ei aiheuttaisi lämpövaurioita. MEL80-laserin toimintataajuus on 250 Hz. Vaikka Wavelightin Allegretto Eye-Q -laserlaitteen enimmäisnopeus on suurempi (400 Hz), se toimii toimenpiteen loppuvaiheessa hitaammin lämpövaurioiden välttämiseksi. Wavelightin laserilla yhden dioptrian korjaamiseen kuluu kaksi sekuntia ja Zeissin laserilla kolme sekuntia. Jopa suurta taittovirhettä korjattaessa lisäsekunnit eivät aiheuta sarveiskalvon oleellista kuivumista. Myös Wavelightin 200 Hz:n ja 400 Hz:n nopeudella toimivien lasereiden vertailevassa tieteellisessä tutkimuksessa ei löydetty eroja tuloksissa.
  • Eye trackerin eli silmän liikkeiden seurantalaitteen reaktioaika riippuu liikkeiden laajuudesta ja etäisyydestä, joita tulee korjata laserpulssien välillä. Se on molemmissa edellä mainituissa lasereissa keskimäärin 6 millisekuntia (Wavelightin laserissa 6-8 ja Zeissin laserissa 2-8 millisekuntia).
  • Silmän kiertymisen z-akselin ympäri (cyclotorsion) ja pupillin siirtymisen kompensointi. Ihmisen ollessa makuuasennossa silmän akseli kiertyy hieman. Tätä silmän kiertymistä kutsutaan torsioksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 60 % silmistä kääntyy myötäpäivään ja 40 % vastapäivään. Akselin muutos on keskimäärin 4 astetta. Joka neljännellä ihmisellä kiertyminen on kuitenkin yli 7 astetta ja aiheuttaahajataitteisuutta korjattaessa vähintään 25 %:n ylikorjauksen. Kahdeksalla prosentilla ihmisistä silmien kiertyminen on yli 10 astetta. Kiertymisen korjaus perustuu Wavelightin laserissa potilaan kykyyn katsoa vinoneliön muotoisesti sijaitsevia valoja. Koska Zeissin laser on varustettu Oculign-lisäohjelmistolla, niin sanotulla silmien akselien digitaalisella rekisteröintitoiminnolla (iris registration), se rekisteröi ja seuraa silmän akseleita digitaalisesti silmän värikalvon ja verisuoniston videokuvan avulla. Värikalvon kuvion rekisteröinti pystyy korvaamaan cyclotorsionin korjauksen lisäksi pupillin koon muuttuessa muodostuvaa pupillin siirtymistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pupillin keskimääräinen vaakasuuntainen siirtyminen, tavallisesti nenään päin, on 250 mikrometriä. Pystysuuntainen siirtyminen, tavallisesti ylöspäin, on 211 mikrometriä. Siirtyminen saattaa kuitenkin olla molemmissa silmissä jopa 500 mikrometriä eli 0,5 millimetriä. Se selittää miksi silmissä, joita on hoidettu ilman värikalvon rekisteröintiä, laserin hioma alue on joskus hieman siirtynyt optimaalisesta asennostaan, minkä vuoksi ei ole saavutettu parasta tulosta.
  • Mahdollisuus korjata selektiivisesti erilaisia korkeamman asteen näköhäiriöitä.Valonsäteet kulkevat silmän sarveiskalvon läpi ja taittuvat silmänpohjaan. Eri silmien pinnan kaarevuussäde on erilainen. Sarveiskalvon keskiosan läpäisevät säteet taittuvat kaarevuussäteen mukaan joko hieman enemmän tai vähemmän kuin sarveiskalvon reuna-alueen läpäisevät säteet. Muodostunutta optista epäterävyyttä, jossa reunasäteet ovat polttopisteen ulkopuolella, kutsutaan sfääriseksi aberraatioksi, joka on yksi monista korkeamman asteen näköhäiriöistä. Joillekin silmässä esiintyvä sarveiskalvon sfäärinen aberraatio saattaa olla optisesti myös hyödyllinen, joten sitä ei saisi korjata. MEL 80 -laite ja sen lisänä käytettävä aaltorintaman mittauslaite on laserjärjestelmä, jolla voidaan korjata yksilöllisesti erilaisia korkeamman asteen aberraatioita. Kuvaannollisesti sanoen se merkitsee sitä, että Wavelightin niin sanotussa wavefront-optimoidussa laserhoidossa silmään asetetaan kaikkiin silmiin suurin piirtein sopiva keskikokoinen ja -muotoinen hattu, kun taas yksilöllistä MEL 80 wavefront-menetelmää käytettäessä silmään asetetaan tarkasti mittojen mukaan tehty hattu. Yksilöity wavefront-menetelmä antaa paremman kontrastinäön kuin niin sanottu wavefront-optimoitu hoito.
  • Hoidon suunnittelu on vähintään yhtä tärkeää kuin sen suorittaminen. Zeissin aberrometrilla eli aaltorintama-analysaattorilla on kahdeksan kertaa suurempi resoluutio kuin Wavelightin vastaavalla laitteella. Juuri aaltorintama-analysaattorin huomattavasti parempi tarkkuus ja silmän kiertymisen ja pupillin siirtymisen digitaalinen valvonta ovat syitä, miksi päätimme sijoittaa Zeissin teknologiaan. Uskomme, että tarkkuus on tärkeämpää kuin nopeus ja että Carl Zeissin MEL80-laser Oculing-lisäohjelmiston sekä CRS-Master TwinLine -moduulin kanssa on laserjärjestelmä, joka auttaa meitä saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen.
Menu