Silmälaseista eroon kaihileikkauksella

Katarakta eli harmaakaihi on silmäsairaus, jossa silmän mykiö eli linssi samenee. Tyypillisimmät oireet ovat näöntarkkuuden heikkeneminen ja kontrastiherkkyyden huononeminen sekä kaksoiskuvien näkeminen ja silmälasien vahvuuden muuttuminen. Harmaakaihissa on useita eri muotoja ja syitä. Useimmiten sitä kuitenkin esiintyy vanhemmalla iällä. Koska kaihi on yleisin silmäsairaus ja koska sen hoitona on leikkaus, on harmaakaihileikkaus yleisin tehtävä silmäleikkaus. Teknologian ja silmän mikrokirurgian kehitys ovat tehneet harmaakaihileikkauksesta myös yhden turvallisimmista ja eniten elämänlaatua parantavista toimenpiteistä. Lue lisää harmaakaihista

Terve silmä toimii kuten kamera: jotta näkisimme selvästi, silmän etuosassa sijaitseva linssi eli mykiö tarkentaa kuvan havainnoitavasta kohteesta silmänpohjaan, josta kuva lähetetään aivoihin. Mykiöllä on kyky muuttaa muotoaan eri etäisyyksille katsottaessa. Mykiön joustavuus ja tarkennuskyky heikkenevät iän myötä, ja heikkenemisen korjaamiseksi kaukotaitteiset käyttävät lukulaseja. Vahvojen miinuslasien käyttäjät tarvitsevat silloin heikommat miinuslasit nähdäkseen hyvin lähelle. Eri etäisyyksille samoilla laseilla katselemiseen käytetään myös moniteholaseja.

Kaihileikkauksessa samentunut mykiö poistetaan ja tilalle asennetaan pehmeästä muovista valmistettu tekomykiö. Sairaus-vakuutuksen korvaamassa tavanomaisessa kaihileikkauksessa käytetään yksitehoista silmänsisäistä tekolinssia, jolla saavutetaan hyvä näöntarkkuus vain yhdelle tietylle etäisyydelle. Harmaakaihileikkaus voidaan toteuttaa myös erilaisella, niin sanotulla premium-tekomykiöllä, jolla on mahdollista korjata suurin osa optisista vioista ja päästä siten eroon silmälaseista riippumatta siitä, onko ennen leikkausta käytetty miinuslaseja, pluslaseja vai sylinterilinssejä.

Silmänsisäiset tekomykiötyypit:

  1. yksitehoinen tekomykiö
  2. yksitehoinen toorinen (sylinteri) tekomykiö
  3. monitehoinen (kaksi- tai kolmitehoinen) tekomykiö
  4. monitehoinen toorinen tekomykiö.

Yksitehoisella eli niin sanotulla tavallisella tekomykiöllä voidaan kyllä auttaa plus- tai miinuslasien käyttäjiä, mutta sillä saavutetaan hyvä näöntarkkuus vain yhdelle tietylle etäisyydelle. Eli jos sellaisen linssin saanut potilas näkee hyvin kauas, hänen tulee käyttää silmälaseja lähelle katsomiseen tai päinvastoin. On myös mahdollista asentaa molempiin silmiin erivahvuiset tekomykiöt siten, että yksi silmä näkee tarkasti kauas ja toinen lähelle, mutta korjauksen jälkeisen niin sanotun vuorottelevan näön (monovision) puutteena on silmien yhteistyön ja syvyystarkkuuden huononeminen.

Yksitehoisella toorisella tekomykiöllä on mahdollista korjata liki- ja kaukonäköisyyden lisäksi myös hajataitteisuutta eli astigmatismia. Tällä hetkellä kyseisen teknologian avulla voidaan päästä eroon sylinterilinsseistä, joiden voimakkuus on enintään 6 dioptriaa. Toorisella mutta yksitehoisella linssillä, kuten ”tavallisella” tekomykiölläkin, on mahdollista nähdä yhdellä silmällä tarkasti vain yhdelle tietylle etäisyydelle.

Monitehoisella tekomykiöllä voidaan saavuttaa hyvä näöntarkkuus ilman laseja sekä kauas että lähelle. Kyseinen linssi ei muuta ihmisen silmässä muotoaan kuten ihmisen oma mykiö. Kyky nähdä eri etäisyyksille johtuu monitehoisen tekomykiön pinnan erityisrakenteesta. Monitehoinen mykiö tulisi asentaa molempiin silmiin, jotta saavutettaisiin paras tulos. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yli 90 % monitehoisen tekomykiön saaneista potilaista ei tarvitse leikkauksen jälkeen lainkaan silmälaseja. Monitehoinen tekomykiö antaa hyvän näkökyvyn sekä kauas että lähelle. Toisin kuin aikaisemmin käytetyissä monitehoisissa tekomykiöissä, joissa on kaksi polttopistettä, valikoimassa on nyt myös kolmitehoiset tekomykiöt (trifokaalit), joiden polttopisteet ovat jakautuneet yhtenäisemmin ja joissa keskietäisyys on katettu paremmin ja tulos vastaa enemmän nuoren ihmisen kykyä nähdä eri etäisyyksille ilman laseja.

Monitehoisella toorisella tekomykiöllä voidaan saavuttaa hyvä näöntarkkuus ilman laseja sekä kauas että lähelle myös sellaisilla potilailla, joilla on astigmatismia eli hajataitteisuutta yli 1 dioptriaa

Menu